hoe zich te kwalificeren voor california medi-cal

In Californië, de kwalificatie een laag inkomen kunnen Medi-Cal dekking te verkrijgen. Medi-Cal, California’s Medicaid-programma, werkt met zowel de federale staat en de financiering. Medi-Cal biedt gezinnen met lage inkomens en mensen met die nodig zijn diensten in de gezondheidszorg. In aanmerking komende afnemers van Medi-Cal dekking onder gezinnen en personen met een verschillende mate van invaliditeit en nodig hebben. Medi-Cal neemt tijdelijke noodsituaties in aanmerking, alsmede bij de besluitvorming over kwalificatie voor de Medi-Cal programma. Voordat u een aanvraag voor Medi-Cal, moet u of u de kwaliteit vast te stellen voor opname in het programma, en zo ja, welke stappen u moet nemen om Medi-Cal dekking te verwerven.

Het bewijs leveren dat je uitkering door middel van tijdelijke bijstand voor behoeftige gezinnen (TANF), pleegzorg of adoptie bijstand, In-Home Ondersteunende Diensten, vluchtelingenhulp, sociale zekerheid of Supplemental Security Inkomen. Personen die voordelen ontvangen via deze diensten in aanmerking komen voor Medi-Cal dekking.

Solliciteer voor Medi-Cal als je de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, als je blind, zwanger of gehandicapt bent, als je nog niet de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, als je een van de vluchtelingenstatus (afhankelijk van hoe lang je in het hebben gewoond Verenigde Staten) of als u woont in een ervaren intermediair verzorgings- of verpleeghuis.

Kwalificeer je voor Medi-Cal als je de zorg voor een kind jonger dan 21 jaar die een overleden ouder, een ouder met een borst- of baarmoederhalskanker diagnose, een invalide moeder, een werkloze / underemployed ouder of een niet-verzorgende ouder heeft.

Vul de Medi-Cal toepassing nadat u uw kwalificatie hebt bevestigd voor opneming in het programma.

Dien uw aanvraag in een van Californië 58 openbare sociale diensten agentschappen die aanvraag verzoeken beoordelingen voor toelating tot de Medi-Cal programma.

Neem contact op met de Medi-Cal in aanmerking te komen Division als u hulp met coördinatie, verduidelijking of implementatie van uw Medi-Cal diensten. U kunt contact opnemen met de afdeling in aanmerking te komen als u nog vragen of opmerkingen over uw kwalificatie voor Medi-Cal ontvangen of als één van de sociale diensten gedraaid je naar beneden verkeerd.